Archive 1
Sansar Ke Logon Se Aasha Na Kiya Karna Jab Koi Na Ho Apna Hari Krishna Kaha Karna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Jeevan Ke Samundar Mein Toofan Bhi Aaten Hain Jo Prabhu Ko Bhajten Hain Hari Aap Bachate Hain Vo Aap Hi Aayenge Bas Yaad Kiya Karna
Read More
Yaa Kundendu Tushaara Haara Dhavalaa Yaa Shubhra Vastraavrutaa Yaa Veenaa-vara-danda Mandita Karaa Yaa Shweta Padmaasana Yaa Brahma’achyuta Shankara Prabhrutibhih Devaih Sadaa Vanditaa Saa Maam Paatu Saraswati Bhagavatee Nihshesha Jaadyaa Pahaa
Read More
Om Shree Ganeshaya Namaha Narada Uvacha   Pranamya Sirasa Devam Gauri Putram, Vinayakam Bhakthya Vyasa Smaren Nithya Mayu Kama Artha Sidhaye Prathamam Vakra Thundam Cha Ekadantham Dveethiyakam Trithiyam Krishna Pingalaksham Gajavakthram Chathurthakam Lambhodaram Panchamam Cha Sashtam Vikatameva Cha Sapthamam Vignarajam Cha Dhoomra Varnam Thadashtamam Navamam Phala Chandram Cha Dasamam Tu
Read More
Ya Kundendu Tushaara Haara Dhavalaa In English Saraswati Stotram / Saraswati Vandana Ya Kundendu Tushaara Haara Dhavalaa Ya Shubhra Vastraanvita Ya Veena Vara Dhanda Manditakara Ya Shwetha Padmaasana Ya Brahma Achyutaha Shankara Prabruthibhihi Devai Sadaa Poojitha Saa Maam Paatu Saraswathi Bhagavati Nishyesha Jyaadyaapaha About Ya Kundendu Tushaara Haara Dhavalaa Saraswati
Read More
Saraswati Ashtakshara Mantra in English Pratham Bharti Naam Dwitaya Tu Saraswati Trutiya Sharda Devi Chaturth Hansavahini Pancham Jagatikhayata Shasth Maheshwari Tatha Saptham tu Kaumari Astham Bhramacharini Navam Vidhyadhatrini l Dasham Vardayini Ekadasham Rudraghanta Dwadasham Bhuneshwari Atani Dwadsho Naamami Y Patcchrnuyaadpi Nach Vidhna Bhav Taysa Mantra Siddhiker Tatha About Saraswati Ashtakshara
Read More
Ganesha Dwaadasha Nama Stotram in English 12 Names of Lord Ganesha Pranamya Sirasha Devam Gouri Putram Vinayakam Bhakthya Vyasa Smaren Nithya, Ayurkamartha Siddhaye Prathamam Vakratundam Cha, Ekadantham Dveethiyakam, Trithiyam Krishna Pingalaksham, Gajavakthram Chathurthakam Lambhodaram Panchamam Cha, Sashtam Vikatameva Cha, Sapthamam Vignarajam Cha, Dhoomra Varnam Thadashtamam Navamam Phala Chandram Cha, Dasamantu
Read More
Gaurinandana Gajanana
Gauri Nandana Gajanana – Sloka and Meaning in English This sloka is a prayer to Lord Ganesh seeking his blessings for good fortune and asking him to protect us.
Read More
Sri Vakratunda Mahakaaya
Sri Vakratunda Mahakaaya  – Sloka and Meaning in English This sloka is a prayer to Lord Ganesh seeking his blessings for success and request for removal of obstacles in whatever we plan to do.
Read More