All Categories
Sansar Ke Logon Se Aasha Na Kiya Karna Jab Koi Na Ho Apna Hari Krishna Kaha Karna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Jeevan Ke Samundar Mein Toofan Bhi Aaten Hain Jo Prabhu Ko Bhajten Hain Hari Aap Bachate Hain Vo Aap Hi Aayenge Bas Yaad Kiya Karna
Read More
Yaa Kundendu Tushaara Haara Dhavalaa Yaa Shubhra Vastraavrutaa Yaa Veenaa-vara-danda Mandita Karaa Yaa Shweta Padmaasana Yaa Brahma’achyuta Shankara Prabhrutibhih Devaih Sadaa Vanditaa Saa Maam Paatu Saraswati Bhagavatee Nihshesha Jaadyaa Pahaa
Read More
Om Shree Ganeshaya Namaha Narada Uvacha   Pranamya Sirasa Devam Gauri Putram, Vinayakam Bhakthya Vyasa Smaren Nithya Mayu Kama Artha Sidhaye Prathamam Vakra Thundam Cha Ekadantham Dveethiyakam Trithiyam Krishna Pingalaksham Gajavakthram Chathurthakam Lambhodaram Panchamam Cha Sashtam Vikatameva Cha Sapthamam Vignarajam Cha Dhoomra Varnam Thadashtamam Navamam Phala Chandram Cha Dasamam Tu
Read More
Ya Kundendu Tushaara Haara Dhavalaa In English Saraswati Stotram / Saraswati Vandana Ya Kundendu Tushaara Haara Dhavalaa Ya Shubhra Vastraanvita Ya Veena Vara Dhanda Manditakara Ya Shwetha Padmaasana Ya Brahma Achyutaha Shankara Prabruthibhihi Devai Sadaa Poojitha Saa Maam Paatu Saraswathi Bhagavati Nishyesha Jyaadyaapaha About Ya Kundendu Tushaara Haara Dhavalaa Saraswati
Read More
Saraswati Ashtakshara Mantra in English Pratham Bharti Naam Dwitaya Tu Saraswati Trutiya Sharda Devi Chaturth Hansavahini Pancham Jagatikhayata Shasth Maheshwari Tatha Saptham tu Kaumari Astham Bhramacharini Navam Vidhyadhatrini l Dasham Vardayini Ekadasham Rudraghanta Dwadasham Bhuneshwari Atani Dwadsho Naamami Y Patcchrnuyaadpi Nach Vidhna Bhav Taysa Mantra Siddhiker Tatha About Saraswati Ashtakshara
Read More
Ganesha Dwaadasha Nama Stotram in English 12 Names of Lord Ganesha Pranamya Sirasha Devam Gouri Putram Vinayakam Bhakthya Vyasa Smaren Nithya, Ayurkamartha Siddhaye Prathamam Vakratundam Cha, Ekadantham Dveethiyakam, Trithiyam Krishna Pingalaksham, Gajavakthram Chathurthakam Lambhodaram Panchamam Cha, Sashtam Vikatameva Cha, Sapthamam Vignarajam Cha, Dhoomra Varnam Thadashtamam Navamam Phala Chandram Cha, Dasamantu
Read More
Gaurinandana Gajanana
Gauri Nandana Gajanana – Sloka and Meaning in English This sloka is a prayer to Lord Ganesh seeking his blessings for good fortune and asking him to protect us.
Read More
Sri Vakratunda Mahakaaya
Sri Vakratunda Mahakaaya  – Sloka and Meaning in English This sloka is a prayer to Lord Ganesh seeking his blessings for success and request for removal of obstacles in whatever we plan to do.
Read More
Mooshika Vahana Modaka Hasta Chamara Karna Vilambita Sootra Vamana Roopa Maheswara Putra Vigna-vinayaka Paada Namaste He who has the mouse as his vahana(vehicle), He who always keeps modhakam (a traditional type of sweet) He who has ears that resemble a hand held fan, He who wears a chain-like ornament around
Read More
Gajananam Bhuta Ganathi Sevitam
Gajananam Bhuta Ganathi Sevitam – Sloka and Meaning in English This sloka is a prayer to Lord Ganesh son of Goddess Uma Devi.  
Read More
32 Names Of Durga Durga Dwatrimsha Naamamala Stotra Durga Druragarthi Samani Durgapadvinivarini, Durgamachedini, Durgasadhini, Durganasini. 1 Durgathodharini, Durga Nihanthri, Durgamaapaha, Durgamajnanadha, Durga Daithya Loka Dhavanala. 2 Durgama, Durgamaaloka, Durgathma Swaroopini, Durga Marga Pradha, Durgamavidhyaa, Durgamasritha. 3 Durgamajnana Samsthana, Durga Madhyanabhasini, Durgamohaa, Durgamagaa, Durgamartha Swaroopini. 4 Durgamasura Samhanthri, Durgamayudha Dharini, Durgamangi,
Read More
Madhurashtakam in English Adharam Madhuram Vadhanam Madhuram Nayanam Madhuram Hasitham Madhuram Hrdayam Madhuram Gamanam Madhuram Madhuradhipather-Akhilam Madhuram Vachanam Madhuram Charitham Madhuram Vasanam Madhuram Valitham Madhuram Chalitham Madhuram Bhramitham Madhuram Madhradhipather Akhilam Madhuram Vennur-Madhuro Rennur-Madhurah Paannir-Madhurah Paadam Madhuram Nrithyam Madhuram Sakhyam Madhuram Madhuradhipather Akhilam Madhuram Geetham Madhuram Peetham Madhuram Bhuktham Madhuram
Read More
Bala Mukundashtakam in English Kara Ra Vindena Pada Ra Vindham Mukhara Vinde Vini Vesay Antham Vatasya Pathrasya Pute Sayanam Balam Mukundam Mansas Smarami. Samhruthya Lokaan Vatapathra Madhye Sayana Madhyantha Vihaina Roopam Sarveshwaram Sarva Hitha Vatharam Balam Mukundam Manasas Smarami. Indeevara Shyamala Komal Angam Indrathi Devarchitha Pada Padmam Santhana Kalpa Druma
Read More
Govindashtakam in English
Govindashtakam in English Sathyam Jnanam Anantham Nithya Manakasam ParamakasamGoshta Prangana Ringana Lolam Anayasam ParamayasamMaya Kalpitha Nanakara Manakaram BhuvanakaramKshmama Nadha Manadham Prana Matha Govindam Paramanandham. Mruth Sanamathsihethi Yasodha Thadana Shaisava Sam ThrasamVyadhitha Vakthralokitha Loka Loka Chathurdasa LokaleemLoka Thrayapura Moola Sthambham Loka Loka Mana LokamLokesam Paramesam Prana Matha Govindam Paramanandham. Tri Vishta
Read More
Bhuvaneswari Kavacham Lyrics in English
Sri Bhuvaneshwari Kavacham Devi Uvaacha Devesha Bhuvaneshvaryaa Yaa Yaa Vidyaah Prakaashitaah | Shrutaashcha Adhigataah Sarvaah Shrotum Icchaami Saampratam || 1 || Trailokya Mangalam Naama Kavacham Yat Puroditam | Kathayasva Mahaadeva Mama Preetikaram Param || 2 || Eeshvara Uvaacha Shrunu Paarvati Vakshyaami Saavadhaana Aavadhaaraya | Trailokya Mangalam Naama Mantra Vigraham ||
Read More
Surya Kavacham Lyrics in English
Surya Kavacham Shreebhairava Uvaaca Yo Devadevo Bhagavaan Bhaaskaro Mahasaam Nidhih | Gayatreenaayako Bhaasvaan Saviteti Prageeyate || 1 || Tasyaaham Kavacam Divyam Vajrapanjarakaabhidham | Sarvamantramayam Guhyam Moolavidyaarahasyakam || 2 || Sarvapaapaapaham Devi Duhkhadaaridryanaashanam | Mahaakushhthaharam Punyam Sarvaroganivarhanam || 3 || Sarvashatrusamoohaghnam Samgraame Vijayapradam | Sarvatejomayam Sarvadevadaanavapoojitam || 4 || Rane Raajabhaye
Read More
Shiv Chalisa
Shiv Chalisa Doha Jai Ganesh Girija Suvan,Mangal Mul SujanKahat Ayodhya Das Tum Dev Abhaya Varadan Chaupai Jai Girija Pati DinadayalaSada Karat Santan PratipalaBhala Chandrama Sohat NikeKanan Kundal Nag Phani Ke Anga Gaur Shira Ganga BahayeMundamala Tan Chhara LagayeVastra Khala Baghambar SohainChhavi Ko Dekha Naga Muni Mohain Maina Matu Ki Havai
Read More
Tulsi Mata Chalisa Lyrics in English
Tulsi Mata Chalisa Doha Jai Jai Tulsi Bhagavati Satyavati Sukhdani Namo Namo Hari Preyasi Shri Vrinda Gun Khani Shri Hari Shish Birajini, Dehu Amar Var Amb Janhit He Vrindavani Ab Na Karahu Vilamb Chaupai Dhanya Dhanya Shri Tulasi Mata Mahima Agam Sada Shruti Gata Hari Ke Pranahu Se Tum Pyari
Read More
Lalita Trishati Naama Stotra
Nyasah Asya Sri Lalita Trishathi Stotra Maha Mantrasya, Bhagavan Hayagreeva Rishih; Anushtup Chandah; Sri Lalita Maha Tripura Sundhari Devata, Ayim Bija- Klim Shaktih-Sou keelakam-Mama Chaturvidha Purushartha Siddhyardhey Japey Viniyogah Dhyanam Ati Madhura Chaapa Hastaamaparimitaa moda baana Sowbhagyaam, Arunaamatishaya Karunaamabhinava Kula Sundarim Vandey Sri Hayagriva Uvacha: Kakaara Roopa Kalyani Kalyana Guna
Read More